در حال بارگزاری...

فهرست خبری

تابلوهای تبلیغات محیطی چیست؟

توسط ZeVg

مسیح قربانی تبلیغات محیطی یا همان تبلیغات شهری یکی از اثرگذارترین روشها برای تجارتهای محلی به شمار می روند. تبلیغات محیطی شامل نصب بنر، بیل بورد یا حتی تراکتهای دیواری یا هر روش دیگری برای جلب توجه عا

ادامه مطلب