در حال بارگزاری...

تصاویر متوسط

تابلوهای تبلیغات محیطی چیست؟

توسط ZeVg

مسیح قربانی تبلیغات محیطی یا همان تبلیغات شهری یکی از اثرگذارترین روشها برای تجارتهای محلی به شمار می روند. تبلیغات محیطی شامل نصب بنر، بیل بورد یا حتی تراکتهای دیواری یا هر روش دیگری برای جلب توجه عا

ادامه مطلب

حضور گروه تبلیغات محیطی مسیح در شانزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

توسط ZeVg

شانزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران در تاریخ 26 تا 29 آذر در محل نمایشگاه بین المللی تهران و در سالنهای 8 تا 13 برگزار گردید. این نمایشگاه امسال یک ماه زودتر نسبت به سالهای پیش

ادامه مطلب