در حال بارگزاری...

۲ ستونه

حضور گروه تبلیغات محیطی مسیح در شانزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران

توسط ZeVg

شانزدهمین نمایشگاه تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته تهران در تاریخ 26 تا 29 آذر در محل نمایشگاه بین المللی تهران و در سالنهای 8 تا 13 برگزار گردید. این نمایشگاه امسال یک ماه زودتر نسبت به سالهای پیش

ادامه مطلب